Bernard Jackson

Izvor: Wikicitati
Bernard Stuart Jackson
britanski pravni teoretičar
Rođenje
Velika Britanija
  • "Pravni proces [...] nema neposredan pristup ontologiji "istinitog" i "lažnog". Njegov pristup, poput onog bilo kojeg oblika značenja, jeste kroz medij konvencija (određenog) sistema znanja." (Truth or Proof?: The Criminal Verdict)


  • "[P]ostoji različita koncepcija odnosa između činjenica koje su se dogodile u društvenom svijetu i dokaza takvih činjenica u sudu prava. Laik je puno više zainteresovan za ontološke, radije nego kognitivne tvrdnje, i pretpostavlja da je drugo funkcija prvog: ili je okrivljeni to učinio, ili nije; presuda "nije kriv" uobičajeno se uzima da znači da to nije učinio, i stoga se razumije kao dokaz nevinosti. Ovo pretpostavlja (ne nerazumno, iz tačke gledišta laika) da pravni sistem teži i da ima sposobnost da dokaže istinske činjenice (činjenice u stvarnom svijetu) u gotovo istom smislu u kojem biolog može pobrojati noge na stonozi. Pravnici vide stvari drugačije. Ne iznenađuje da iz tačke gledišta njihovog profesionalnog interesa, oni su više zainteresovani u kognitivne, radije nego ontološke strukture, i pretpostavljaju da je drugo funkcija prvog: istina koja se može dokazati u krivičnom slučaju je funkcija kriterija dokaza koji se koriste unutar krivičnog slučaja - u engleskom krivičnom pravu, dokaz "van razumne sumnje". Ako su ti kriteriji različiti od laičkih kriterija istine (kao što, zaista, i jesu, jer društveni sudovi krivice i nevinosti nisu zavisini od dokaza van razumne sumnje), onda slijedi da "nije kriv" u pravnom smislu ne znači nužno "nije kriv" u laičkom ili narodnom (ili čak faktičkom) smislu." (Ibid.)


  • ""Presuda" nije tek tvrdnja koja može biti istinita ili lažna; to je govorni čin koji ističe ili istinu ili dokaz te tvrdnje. Njegovo značenje će zavisiti u dijelu od narativne strukture pozicije osobe koja stvara taj govorni čin." (Ibid.)