Obaveza

Izvor: Wikicitati
Idi na: navigacija, traži

Citati[uredi]A[uredi]

 • A. John Simmons
  • "Teorija političke dužnosti i autoriteta treba objasniti zašto svi i samo oni koji se prirodno identifikuju kao članovi političkog društva su posebno obavezani tom pojedinačnom političkom društvu. Problem granica je problem s kojim se suočava takva teorija u nuđenju argumenta koji povlači “granice” političke dužnosti, političkog autoriteta, i teritorijalnog suvereniteta na tačnom mjestu." (Democratic Authority and the Boundary Problem)
  • "Historijski obziri su bitni za prirodu i opseg naših dužnosti kao građana i za prirodu i opseg autoriteta naših država. Puka institucionalna struktura - uključujući institucije demokratskog rješavanja sporova - ne mogu ponijeti sav teret koji se zahtjeva u objašnjavanju političke dužnosti i političkog autoriteta." (Ibid.)
  • "[G]dje su političke i pravne strukture (uključujući interno pravedne, funkcionalno učinkovite strukture) nametnute narodu na moralno nelegitimne načine, posljedična “duboka isprepletenost” njihovih interesa sa onima njihovih ugnjetavača jeste nešto što priziva moralni lijek, ne nešto što stvara sâme one dužnosti potčinjavanja i priklanjanja oštećenih osoba, kao što mislimo da se obavezuju oni koji su legitimno uključeni u “zajednički svijet”." (Ibid.)
 • Andrei Marmor
  • "Pravila priznanja, kao i pravila šaha, određuju šta je praksa. Oni tvore pravila igre, tako reći. Kao i druga konstitutivna pravila, oni imaju dvojaku ulogu: oni određuju šta tvori praksu i propisuju način ponašanja unutar nje. Pravna obaveza poštivanja pravila priznanja ista je kao i obaveza igrača šaha da, recimo, pomjeri lovca - ukoliko ga želi pomjeriti - samo dijagonalno. Oboje su propisani pravilima igre. Šta ta pravila ne mogu propisati, međutim, jeste "trebanje" samog igranja igre. Konvencionalne prakse stvaraju razloge za djelovanje samo ako relevantni subjekat ima razlog da uopće učestvuje u praksi. I to je tačno i za pravo. Ako postoji "trebanje" za igranjem igre, tako reći, onda se za ovo "trebanje" ne može očekivati da dođe od pravila priznanja. Obaveza igranja po pravilima - slijeđenje prava, ako postoji - mora doći od moralnih i političkih obzira. Razlozi za poštovanje prava ne mogu biti izvedeni iz normi koje određuju šta je pravo [...] Kada shvatimo da su pravila priznanja konstitutivne a ne koordinativne konvencije, možemo vidjeti da uistinu nema ništa jedinstveno niti naročito misteriozno oko ideje da sudije trebaju slijediti pravila. Smisao po kojem je sudija obavezan slijediti pravila priznanja je isto kao obaveza sportskog sudije u kriketu sa slijedi pravila kriketa. Obje obaveze su uslovljene. Ako, i u omjeru u kojem sudija i sportski sudac imaju razloge da igraju igru, pravila samo određuju šta su njihove obaveze u igri; one određuju šta je igra. U oba slučaja, međutim, mi ne možemo očekivati od pravila igre da tvore razlog za njeno igranje. Drugim riječima, unutrašnja (pravna) obaveza određena je samim pravilima; pravila koja tvore igru također propisuju i oblike ponašanja unutar nje. Vanjska obaveza (ili, općenito, razlozi) igranja igre, ako ona postoji, drugo je pitanje - ono na koje se ne može očekivati da bude određeno na temelju normativnosti pravila igre. Da li bi sudije, ili bilo ko drugi, imali obavezu da igraju igru, tako reći, uvijek je odvojeno pitanje - ono koje se treba odrediti na moralno-političkim osnovama." (Filozofija prava)

E[uredi]

 • Eugen Ehrlich
  • "Sasvim je očevidno da čovjek živi u bezbrojnim pravnim odnosima, i da, s malo izuzetaka, potpuno dobrovoljno izvršava obaveze koje padaju na njega u tim odnosima. Čovjek izvršava svoje obaveze kao otac ili sin, kao muž ili žena, ne miješa se u uživanje prava svojih komšija, plaća svoje dugove, isporučuje ono što je drugi platio i vrši zakupcu uslugu koju se obavezao da izvrši. Pravnik je zacijelo spreman da primjeti kako svi ljudi vrše svoje obaveze jedino zato što znaju da će ih sudovi eventualno prinuditi da ih izvrše. Ako hoće da se pomuči - na šta, istina, nije navikao, - i da posmatra šta ljudi rade, a šta ne rade, pravnik će se uskoro uvjeriti u činjenicu da, po pravilu, misao o sudskoj prinudi čak i ne ulazi u svijest ljudi. Ukoliko oni ne rade prosto instinktivno, kao što je doista obično slučaj, njihovo ponašanje je determinisano potpuno drukčijim motivima: oni inače mogu da dođu u sukob sa svojim rođacima, da izgube svoj položaj, svoja prava, da dobiju glas svadljivog, nečasnog, neodgovornog čovjeka. Pravnik treba da bude posljednji koji će previdjeti činjenicu da ono što ljudi vrše ili ne vrše kao pravnu obavezu u tom smislu često nešto sasvim različito, a ponekad i mnogo više nego ono na što vlasti ikad mogu natjerati ljude da izvrše ili ne. Pravilo ponašanja je često sasvim različito od pravila kome se ljudi pokoravaju zbog prinude." (Temeljni principi sociologije prava)

J[uredi]

 • John Rawls
  • "Princip pravične igre može se definirati na sljedeći način. Pretpostavimo da postoji međusobno korisna i pravedna šema društvene saradnje, i da se pogodnosti koje doprinosti mogu ostvariti ako svako, ili gotovo svako, sarađuje. Pretpostavimo dalje da saradnja zahtijeva određenu žrtvu od svake osobe, ili barem zahtijeva neko ograničenje njegove slobode. Pretpostavimo konačno da su koristi koje stvara saradnja, do određene tačke, slobodne: to jeste, šema saradnje je nestabilna u smislu da ako bilo koja osoba zna da svi (ili gotovo svi) ostali će i dalje činiti svoj dio, on će biti u mogućnosti da dijeli dobiti od šeme čak i ako on ne učini svoj dio. Pod tim uslovima osoba koja je prihvatila koristi šeme je obavezana dužnošću pravične igre da učini svoj dio i da ne iskorištava besplatne koristi nesarađujući." (Legal Obligation and Duty of Fair Play)

K[uredi]

 • Kur'an
  • "O vjernici, ispunjavajte obaveze!" (5:1)

L[uredi]

 • Lav Josifovič Petražickij
  • "One obaveze koje se osjećaju kao slobodne u odnosu na druge, prema kojim drugima ništa ne pripada, ne sljeduje od strane objekta obaveze, mi ćemo nazvati moralnim obavezama. / Obaveze koje se osjećaju kao neslobodne u odnosu na druge, osigurane uz njih, prema kojima ono na šta je obavezana jedna strana pripada drugoj strani kao nešto što joj sljeduje, nazivat ćemo pravnim ili juridičkim obavezama. Odnosi između dviju strana ili veze između njih koje se sastoje od obaveza koje nose jedni, a koje su osigurane od strane drugih, nazivat ćemo pravnim odnosima ili pravnim vezama [...] Pravne obaveze, dužnosti jednih osigurane za druge, posmatrane s tačke gledišta one strane kojoj dug sljeduje, mi ćemo, sa stanovišta aktive, nazivati pravima. Naša prava su osigurana za nas, pripadaju nama kao naša aktiva, dug drugih lica. Prava i pravni odnosi u našem smislu ne predstavljaju na taj način nešto izdvojeno i različito u odnosu na pravne obaveze. Ono isto što se sa stanovišta opterećenja, pasive jedne strane naziva njenom pravnom obavezom, sa stanovišta aktivne pripadnosti drugome naziva se pravom, a sa neutralnog stanovišta zove se pravnim odnosom između jedne i druge strane." (Teorija prava i morala)

M[uredi]

 • Mark Greenberg
  • "Često naša moralna situacija je gora nego što bi mogla biti u određenom smislu - naime, da bi bilo bolje ako bi moralne obaveze (i ovlaštenja, i tako dalje) bile drugačije od toga kakve su zaista. Na primjer, uzmimo u obzir situaciju u kojoj je zajednica suočena sa problemom, i postoje mnogi načini rješavanja problema. Zbog mnogobrojnih razloga - na primjer, jer napori jedne osobe prema bilo kojem od rješenja neće napraviti razliku bez učešća mnogih drugih - nije slučaj da svako ima specifičnu obavezu da učestvuje u određenom rješenju. Ali bilo bi bolje ukoliko bi svako imao takvu obavezu. Pravni sistem može promijeniti moralnu situaciju na bolje mijenjajući okolnosti tako da svako ima obavezu da učestvuje u određenom rješenju [...] [M]oje gledište je da je dio prirode prava da pravni sistem treba mijenjati naše moralne obaveze s ciljem unaprijeđenja naše moralne situacije - ne, naravno, da pravni sistemi uvijek unaprijeđuju našu moralnu situaciju, ali da su manjkavi kao pravni sistemi u opsegu u kojem to ne čine [...] Sa značajnim kvalifikacijama, posljedične moralne obaveze jesu pravne obaveze. Ako pravni sistem, po svojoj prirodi, treba da mijenja naše moralne obaveze, nije iznenađujuće da centralnu odliku prava - njegov sadržaj - tvore moralne obaveze koje pravni sistem stvara. Štaviše, gledište da pravni sistem treba, ne tek da mijenja moralne obaveze, već da to čini na način koji poboljšava moralnu situaciju [...] igrat će važnu ulogu u određivanju koje moralne obaveze koje rezultiraju iz djelovanja pravnih institucija su pravne obaveze." (The Moral Impact Theory of Law)
  • "Kako pravne institucije poput zakonodavaca i sudova mijenjaju naše moralne obaveze? Po standardnoj slici, pravne institucije usvajaju autoritativne pravne izreke - zakone, sudske odluke, i slično - čiji lingvistički sadržaj postaje sadržaj prava jednostavno temeljem činjenice autoritativnog proglašenja. Možemo iskazati ovu ideju rekavši da, po standardnoj slici, autoritativna pravna proglašenja mijenjaju naše pravne obaveze neposredno. Ta promjena u pravnim obavezama može, zavisno od okolnosti, utjecati na naše moralne obaveze. Stoga, po standardnoj slici, standardni način na koji pravne institucije mijenjaju naše moralne obaveze jeste neposredno mijenjajući naše pravne obaveze (izdajući autoritativna pravna proglašenja). / Po teoriji moralnog utjecaja, suprotno tome, ideja nije da pravne institucije mijenjaju moralni profil (moralne obaveze, ovlaštenja i sl. - op.a.) mijenjajući sadržaj prava. Bilo kakav takav prijedlog bio bi krajnje cirkularan s obzirom da, po mojoj teoriji, promjene u sadržaju prava koje čine pravne institucije objašnjavaju se promjenama u moralnom profilu kojeg čine pravne institucije. Umjesto toga, ideja je da pravne institucije mijenjaju naše moralne obaveze mijenjanjem relevantnih okolnosti (a ne da to čine mijenjajući sadržaj prava). Postoje mnogobrojni alati koje pravne institucije mogu koristiti da dovedu do promijena u moralnom profilu." (Ibid.)
 • Milijan Popović
  • "[M]ožemo definisati pravnu obavezu (dužnost) kao objektivnim pravom (pravnom normom) utvrđenu i obezbijeđenu ili na osnovu objektivnog prava (nastankom pravne činjenice) uspostavljenu neophodnost određenog ponašanja pasivnog subjekta prava (fizičkog ili pravnog lica) u svojstvu privatnog subjekta ili pripadnika države ili države kao suverenog bića radi zaštite tuđih dobara (interesa) koja su s obzirom na društvo kao cjelinu ujedno klasna (posredno formalnodruštvena) ili opštedruštvena (posredno klasna) u kranjoj liniji radi zaštite datog klasnog poretka (u klasnom društvu) odnosno specifičnog poretka nejednakosti (u prelaznom periodu od kapitalizma ka kamunizmu)." (Elementi teorije prava)

P[uredi]

 • Pavlos Eleftheriadis
  • "Mnogi politički filozofi vjeruju da mi dugujemo moralne dužnosti našim političkim zajednicama samo zato što su nas pitale. Mi trebamo, na primjer, plaćati poreze, ili služiti u vojsci kada god to od nas zahtijevaju nadležne vlasti ili agencije. Ovo su dužnosti specifične vrste jer, za razliku od večine drugih moralnih dužnosti, one se ne temelje na sadržaju djelovanja kojeg zahtjevaju. One su istinske dužnosti čak i kada zahtijevaju djelovanja koja su očito pogrešna. Filozofi zovu ovu vrstu dužnosti “političkom dužnošću” i često je vežu za status građanstva i članstva u političkoj zajednici. Ako politička dužnost ove vrste postoji za građanina određene političke zajednice, od njenih se članova zahtijeva da prikladno prilagode svoje ponašanje i promišljanje. Dužnost postoji nezavisno od drugih moralnih dužnosti koje duguju jedni drugima [...] Kao i druge moralne dužnosti, političke dužnosti se mogu nadjačati drugim razlozima." (Citizenship and Obligation)

T[uredi]

 • Thomas Pogge
  • "[P]ozitivna obaveza vlade da štiti ljudska prava onih kojima vlada najbolje se razumijeva kao da je zahtijeva negativna dužnost na isti način kao i pozitivna obaveza vašeg komšije da vam zaljeva baštu. Vaše moralno pravo nameće opću negativnu obavezu na sve druge agente da vam se ne obavezuju, da bi vam potom prekršili obavezu. Oni koji ne čine prema vama bilo kakvo obavezivanje ispunjavaju ovu dužnost na trivijalan način. Ali komšija koji se obavezao ispunjava ovu negativnu dužnost samo ako onda postupi po dogovoru. Slično, ljudska prava osobe nameću opću negativnu dužnost na sve druge ljudske agente da ne učestvuju u nametanju njoj institucionalnog poretka pod kojim ona, predvidljivo i neizbježno, neće imati pristup nekim objektima njenih ljudskih prava. Oni koji ne učestvuju na taj način ispunjavaju ovu dužnost na trivijalan način. Ali oni koji učestvuju u nametanju njoj institucionalnog poretka ispunjavaju ovu negativnu dužnost samo ukoliko se pobrinu da pravila u čijem nametanju učestvuju priuštavaju onima na koje su nametnuta siguran pristup objektima njihovih ljudskih prava, u mjeri u kojoj je to razumno moguće." (Severe Poverty as a Human Rights Violation)

W[uredi]

 • Wes Morriston
  • "Čak i ako sam u pravu u razmišljanju da ne moramo utemeljiti moralne vrijednosti u Bogu, možda se još može postaviti pitanje da li trebamo Boga da bi objasnili moralne dužosti. Moralne dužnosti (može se reći) moraju biti konstituisane naredbama da bi imale imperativnu snagu, te savršeno dobar Bog je jedini prikladan izvor takvih naredbi. Međutim, čini mi se da neteista koji prihvata moralni realizam nije bez odgovora u ovom trenutku. Mogu postojati opcije, od kojih ću spomenuti samo dvije. / Prva je jednostavno da se porekne da dužnosti moraju biti konstituisane naredbama da bi imale imperativnu snagu. Postoji, na kraju, dosta normativnih zakona koji ne zahtijevaju zakonodavca. Ako, na primjer, znate da su dvije izjave međusobno nekonzistentne, a također znate da je jedna od njih tačna, onda ne treba da prihvatite drugu. Niko ne misli da nam je potrebna "božanstvena naredba" da bi objasnili ovo pravilo. Ne vidim razlog zašto treba biti drugačije za moralna pravila. Ako je ovo tačno, onda je otvoren put za neteistu da kaže da su osnovne moralne dužnosti temeljne moralne činjenice i (kao moralne vrijednosti) ne zahtijevaju dalje temelje ili osnove. / Ali pretpostavite da je poželjno nešto dalje. Evo još jedne opcije. To je varijanta teorije idealnog gledatelja. Čak i ateista može konzistentno identifikovati dužnosti sa naredbama koje bi izdalo savršeno biće. To možda ne bi odgovorilo na svako pitanje koje bi željeli rješiti; ali to bi sigurno učinilo dužnošću da se ne ubija, krade ili prakticira okrutnost." (God and the Ontological Nature of Morality)

Ž[uredi]

 • Žan Žak Ruso
  • "Obaveze kojima smo vezani za društveno tijelo moramo poštovati zato što su uzajamne, a njihova je priroda takva da čovjek, ispunjavajući ih, ne može da radi za drugoga, a da ne radi i za sebe. Zašto je opća volja uvijek ispravna i zašto svi uvijek žele sreću svakoga, ako ne zato što nema nikoga ko pod riječju svako ne podrazumijeva sebe, i ko ne misli na sebe samoga glasajući za sve? Što dokazuje da ravnopravnost i pojam pravde koji ona proizvodi potječu od prvenstva koje svako daje sebi, pa posljedično tome i od čovjekove prirode; da opća volja, ako zaista hoće da bude opća, treba da bude takva po svome predmetu i po svojoj biti; da treba da polazi od svih da bi se primijenila na sve; i da gubi svoju prirodnu ispravnost kada teži nekom pojedinačnom i određenom predmetu: jer tada, sudeći o nečemu što nam je strano, nemamo nikakvog istinitog načela pravičnosti kojim se rukovodimo." (Društveni ugovor, II: 4)

Poslovice[uredi]

Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: